Technická podpora Daewoo Nexia

WEB venovaný technickej stránke vozidiel Daewoo NEXIA

Z diskusie...

Kalendár

Aktuálny čas

Štatistika návštevnosti

Online uživateľov

Google

Šoféri vs Legislatíva

Od 1. februára 2009 mení nový zákon o cestnej premávke (cestný zákon) pravidlá pre vodičov a taktiež mal by zlepšiť situáciu na slovenských cestách. Znižuje rýchlosť v obciach, zavádza celoročné svietenie, zákaz telefonovania počas jazdy, zimné pneumatiky pre nákladné autá a autobusy od 15. novembra do 31. marca, prísnejšie sankcie za alkohol za volantom ako aj povinné prilby pre cyklistov.
ZÁKON
z 3. decembra 2008
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Od apríla si vodiči s nezaplatenou poistkou siahnu hlbšie do peňaženky. Policajti môžu za tento prečin zinkasovať až 100 000 sk. Takže, ak nechcete kvôli pokute predať auto poistite sa okamžite.
Nastáva zmena systému pokút a teda že policajti pri prekročení rýchlosti o viac ako 20 KM/H odoberú vodičovy vodičský preukaz a neudelia mu pokutu na mieste, ale posunú priestupok do správneho konania príslušného oddelenia dopravnej polície. Pokuta sa bude pohybovať od 2000 - 7000,- sk podľa toho, či je priestupok prvý ,či ojedinelý alebo je vodič "chronický pretekár". Pristupovať budú ku každému prípadu individuálne. Týmto opatrením by chcelo ministerstvo bojovať proti korupcii policajtov. Títo s tým však nesúhlasia a vyjadrili svoj nesúhlas aj otvoreným listom na príslušné vyššie inštancie.
Takže zatiaľ je táto novelizácia bezpredmetná. Prezident ju nepodpísal a teda nieje v platnosti. Aj naďalej platí, že povinnosť celodenného svietenia končí 15 teho marca. Polícia odporúča i napriek tomu aby vodiči svietili po celý deň.
 
Admin GHOST milenium2000@zoznam.sk